Yönetim Kurulu

Başkan                  : Nilgün ALTAN
Başkan Yardımcısı  : Neşe ÜÇER
Sekreter                : Onur SEZER
Sayman                 : Semra ÇEVİK
Üye                       : Nilgün DÖRTOK