Nurdan NİZAMOĞLU

1976-1977 Ankara Yükseliş Koleji'nde Nevide GÖKAYDIN'ın öğrencisi olarak mezun oldu. 1977'de Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümünü kazandı. 1980'de Grafik Bölümünden mezun oldu. Okulda Hayati MİSMAN, M. Zahit BÜYÜKİŞLEYEN ve Sabri AKÇA ile çalıştı. Okul sonrası Kayıhan KESKİNOK, Zafer GENÇAYDIN, Cezmi ORHAN ve Orhan TAYLAN atölyelerinde çalıştı. 

Eserleri

Sergileri