Genel Kurul Duyurusu

2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
2. Toplantı Tarihi Değişikliği Duyurusu

Sayın Üyemiz,
3 Nisan 2017 tarih 6 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği, 13 Nisan 2017 tarihinde üyelerimize yaptığımız 2. Olağan Genel Kurulumuzun duyurusunda ilk toplantı 30 Nisan 2017, çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı tarihi 14 Mayıs 2017 olarak duyurulmuştu. 30 Nisan 2017 tarihindeki ilk toplantı da yeterli çoğunluk sağlanamamıştır. 14 Mayıs gününün Anneler Günü olması sebebi ile birçok üyemizden tarih değişikliği talebi geldi. 
İl Dernekler Müdürlüğü ile yaptığımız görüşme sonrası ikinci toplantı tarihi 23 Mayıs 2017 Salı saat 19:00 olarak Yönetim Kurulumuzun 1 Mayıs 2017 tarih 7 nolu kararı uyarınca değiştirilmiştir. İkinci toplantımıza katılmanız son derece önemlidir, bu konuda göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür ederiz.


AGSAD
Anadolu Görsel Sanatlar Derneği
Yönetim Kurulu

 

2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

AGSAD Anadolu Görsel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulunun 3 Nisan 2017 tarih ve 6 sayılı kararı uyarınca Anadolu Görsel Sanatlar Derneği’nin İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2017 Pazar günü saat 14:00 de Reşit Galip Caddesi No 21/1 Çankaya-Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerine göre yapılmasına, toplantı çağrı kararının e-posta ile üyelerine yollanmasına, dernek üyelerine açık olan facebook grubu ve derneğin resmi web sitesi www.agsad.org' da duyurulmasına karar verilmiştir.

Salt çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 14 Mayıs 2017 Pazar günü aynı yerde, aynı saat de, aynı gündem ile yapılacaktır. Genel Kurulumuza katılmanızı önemle rica ederiz.

AGSAD
Anadolu Görsel Sanatlar Derneği
Yönetim Kurulu


GENEL KURUL GÜNDEMİ

1 – Açılış ve Yoklama,
2 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3 – Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Yazman )
4 – Üyelerden gelecek gündem maddelerinin alınması, oylanması ve kabulü,
5 – Yeni dönem tahmini bütçenin görüşülmesi,
6 – Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve ibrası,
7 – Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakere edilmesi ve ibrası,
8 – Yeni Yönetim Kurulunun 5 asil ve 5 yedek üyesinin seçimi,
9 - Yeni Denetim Kurulunun 3 asil ve 3 yedek üyesinin seçimi,
10 – Dilek ve temenniler,
11 – Seçilen Yeni Yönetim Kurulu adına teşekkür konuşması,
12 – Kapanış,