Biz Kimiz

Ülkemizin aydınlanmasında, çağdaşlaşmasında en büyük payın sanatçılarımıza düştüğü kuşkusuzdur.

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana sanatçılara verilen bu görev, günümüzün değişen koşullarında daha önem kazanmış ve birlikte hareket etme gerekliliğinin inancı ile 2014 yılında Anadolu Görsel Sanatlar Derneği (AGSAD) kurulmuştur.

Kuruluş amaçlarımızın belkide en önemlileri, tüm sanat disiplinlerindeki sanatçılarımızı bir araya getirmek, sanatçılar arasındaki dayanışmayı arttırmak, sanatçı ve sanatseverler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, sanatçıyı desteklemek, Türk Sanatının ve sanatçısının yurtiçi ve yurtdışında tanınması için çalışmalarda bulunmak, Sanat, Kültür, Tarih ve Tabiat varlıklarını korumak ve bu alanlardaki aktivitelere katkıda bulunmaktır.

Amacımızı gerçekleştirirken, Kültür ve Sanat için farkındalık yaratarak, etik değerler içerisinde kalarak, çalışmalarını hem AGSAD olarak, hem de diğer STK’lar ile birlikte sürdürmektir.

AGSAD Anadolu Görsel Sanatlar Derneği adına,

Nilgün ALTAN
Yönetim Kurulu Başkanı